Köszöntés és bemutatkozás

 

Mielőtt a Fehér-Nyikó a Nagykükkülő medrébe ereszkedne még érint egy ősi települést, Rugonfalvát. A Nyikó alsó folyása mentén elhelyezkedő 400-420 m magasan fekvő falut 500 és 715 m-ig felnyúló dombok veszik körül. Csupán 2 km-re húzódik Székelykeresztúrtól és 5 km-re Siménfalvától. A falutól északra Kiskede és Nagykede terül el. Írásos emlékben először 1495-ben találkozunk Rugonfalva nevével, mely név előtagja, a Rugon személynév, Orbán Balázs szerint egy ide települt székely őstől származik.

Rugonfalva 1968-ig községközpontja volt Betfalvának, Nagy- és Kiskedének.

Igazi csemegének számít a műemléknek nyilvánított román és gótikus stílusjegyek sokaságát őrző Hargita megye egyik legrégebbi kultikus épülete, a rugonfalvi református templom. Az eredetileg római – katolikus templom a XIII. század közepe táján épült, ami a XVIII-XIX. századi építkezésekkel kiegészülve adja a templom mai formáját. A ma álló épület legkorábbi része a templomhajó nyugati szakasza, késő románkori. A XV. században a hajóhoz csatolták a gótikus szentélyt két csúcsíves ablakkal, kőbordás keresztboltozattal. Északi falára még ezen bővítés előtt falképet festettek melynek sérült, megmaradt ciklusa a Királyok imádását ábrázolja. A kazettás mennyezet 1983-ban készült.

Ma a reformátusok és az unitáriusok egyaránt használják a templomot. Rugonfalva látványosságai közé tartozik még Bartha Miklós országgyűlési képviselőnek, az EMKE egyik alapítójának szobra, Papp Laci olimpiai bajnok bokszoló szüleinek a háza, rugonfalvi Kiss Miklós történészprofesszor emléktáblája, a műemlék felszereléseket tartalmazó tűzoltószertár. A nem régiben felújított halastó igazi kiránduló- és halászparadicsommá lett.

Barabás Csaba lelkész