Erdélyi népballadák    

   Adalékok népköltésünkhöz

   

    Recenzió    Egyetemes Filológiai Közlöny, 1889.

   

    Sebesi Jób. Költemények.     Vasárnapi Újság, 1892.

   

    Az Erdélyi Irodalmi társaság     Pesti Napló, 1893.  

   
    A veréb    

    Sebesi Jób halála     Irodalmi Szemle, 1894.

 

    Sebesi Jób halála     Pesti Napló, 1894. január 7.

 

    Sebesi Jób halála     Vasárnapi Újság, 1894. január 14.  

 
    Sebesi Jób életrajza     
    Szinnyei: Magyar Írók    

    Sebesi Jób Népköltészeti Gyüjtőútja Gömörben                Irodalmi Szemle, 1985.

   
    Sebesi Jób felesége Sikó Rózália    
    Magyar Népköltési Gyüjtemény