Rugonfalva természetföldrajza

 Dr. Elekes Tibor: Geomorfológiai tanulmányok a

          Fehérnyikó vízgyüjtőjében

"Székelyföldi" Ehető és értékesíthető gombák  

                Írta: Bomhér Gyula

     Udvarhely vármegye iszapforrásai.

          Írta: Bányai János.

     Udvarhelyvármegyei TURISTA – KALAUZ

          Írták: Molnár Károly és Vajda Emil dr.

     Udvarhelymegye flórájának főbb vonásai

          Gönczi Lajos ref. coll. tanártól

     Udvarhelymegye FÖLDRAJZA.

          Írta: Szász Ferenc.

     Rugonfalva növényzeti öröksége

          Összeállította: Dr. Kovács J. Attila                           

ADATOK SZÉKELYFÖLD EDÉNYES FLÓRÁJÁNAK ÉS NÖVÉNYFÖLDRAJZÁNAK ISMERETÉHEZ 1.

               Kovács J. Attila  Pálfalvi Pál

ADATOK SZÉKELYFÖLD EDÉNYES FLÓRÁJÁNAK ÉS NÖVÉNYFÖLDRAJZÁNAK ISMERETÉHEZ 2.

               Kovács J. Attila – Pálfalvi Pál

ADATOK SZÉKELYFÖLD EDÉNYES FLÓRÁJÁNAK ÉS NÖVÉNYFÖLDRAJZÁNAK ISMERETÉHEZ 3.

               Kovács J. Attila – Pálfalvi Pál